as Gaeilge English version




Uwielbiamy Cię
Najświętszy
Panie Jezu Chryste
tu i we wszystkich Kościołach jakie są na całym świecie,
i błogosławimy Ciebie,
żeś przez Krzyż
i Mękę Swoją
świat odkupić raczył.

Św. Franciszek


Zaczynając modlitwę

Jezus mówi, że gdy "chcesz się modlić wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie." (Mt 6;6). "Nie modlimy się wtedy, kiedy mamy czas, ale znajdujemy czas, by być dla Pana." (KKK). Gdy zaczynamy się modlić jest rzeczą ważną, by ofiarować Panu stosowny czas. Modlitwa jest relacją, dlatego potrzebujemy się o nią troszczyć, zabiegać. Jesteśmy ludźmi skłonnymi do rozproszeń, stąd powinniśmy skorzystać z różnych, dostępnych nam pomocy do modlitwy. Takie rzeczy jak stworzenie odpowiedniej atmosfery, jakieś ciche miejsce, świece, itd., są również pomocne. I choć nie musimy udawać się do konkretnego miejsca modlitwy, to jednak może to także być dla nas pomocne.
Jeśli czasami będziesz mógł udać się do kaplicy, będzie to z korzyścią dla ciebie, zwłaszcza jeśli znajduje się tam Najświętszy Sakrament, gdyż wtedy będziesz rzeczywiście fizycznie trwał w obecności Pana.
Zawsze powinieneś zacząć modlitwę od wezwania Ducha Świętego, co pomoże ci otworzyć się na Jego natchnienia. Pismo Św. mówi: "Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami." Możesz wzywać Jego pomocy własnymi słowami bądź też użyć powszechnie znanej modlitwy, takiej jak ta poniżej, napisanej przez Kardynała Merciera:

O Duchu Święty, Umiłowany mej duszy,
Uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie,
Kieruj mną.
Pokrzepiaj mnie,
Pocieszaj mnie.
Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli,
I przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.
Okaż mi tylko Twoją wolę
I daj mi łaskę, abym ją wypełnił.
Amen.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie