as Gaeilge English version
Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie
Twoja jest sława, chwała i cześć,
I wszelkie błogosławieństwo:
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi
Twoimi stworzeniami, szczególnie z bratem słońcem,
Przez nie staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie jasne, i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna, i pokorna, i cenna, i czysta...

św. Franciszek - Pieśń Słoneczna

Pytania i odpowiedzi

Nie jest możliwe, by odpowiedzieć na wszystkie pytania, dotyczące naszego życia, ale spróbujemy odpowiedzieć na te, które są nam zadawane najczęściej.


Czy to nie jest marnowanie życia, gdy się wybiera takie powołanie?

Ludzie często są zdziwieni faktem, iż młode kobiety "marnują" swoje życie i wolność za murami klasztoru, kiedy mogłyby robić w życiu coś, co wydaje się mogłoby być bardziej pożyteczne np. pracować jako wolontariuszki czy zwyczajnie założyć rodzinę. Jednak jesteśmy przekonane, że możemy pomóc wielu ludziom, w ich różnych sytuacjach, poprzez naszą modlitwę, o wiele bardziej niż w jakiś inny sposób i to również wtedy, gdy dary i talenty, które dał nam Bóg, wydają się być bardziej użyteczne w innych formach życia

Co oznacza "klauzura"?

Św. Klara wybrała dla siebie i swoich sióstr życie w klauzurze. W praktyce oznacza to, że niezwykle rzadko wychodzimy z klasztoru. Rodzina i przyjaciele mogą nas odwiedzić, możemy również utrzymywać z nimi kontakt listowny. Klauzura pomaga stworzyć odpowiednią atmosferę do modlitwy i ciszy, w której możemy trwać w Bożej Obecności i odpowiadać na Miłość Boga do nas. W naszym sposobie życia łączymy samotność i życie we wspólnocie, które cechuje franciszkański, rodzinny duch. Klauzura symbolizuje też to wyjątkowe, święte miejsce w sercu każdego człowieka, które zamieszkuje jedynie Bóg.

Czym zajmujecie sie w ciągu dnia?

Cały nasz dzień skoncentrowany jest wokół Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest sercem naszego życia. Wspólnota gromadzi się na modlitwie Liturgii Godzin siedem razy w ciągu dnia. Ponownie spotykamy się o północy, modląc się i adorujac Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlitwa jest więc naszą najważniejszą "czynnością", której podporządkowany jest cały nasz dzień. A ponieważ, jak mawiała św. Klara, nasz sposób życia polega na zachowywaniu św. Ewangelii, czytanie Pisma Sw. jest niezbędne, by móc wejść w głębszą relację z Panem.Podobnie nabożeństwo do Matki Bożej jest integralną częścią naszego życia, a wyrażamy je przez codzienną modlitwę różańcową w kaplicy bądź w ogrodzie. Możemy również słuchać codziennych wiadomości przekazywanych przez radio, dzięki czemu możemy polecać Bogu w modlitwie aktualne sprawy i wydarzenia. Regularnie uczestniczymy w wykładach oraz konferencjach, służących pogłębieniu naszego życia duchowego. Każda siostra ma też udział w pracy oraz w domowych obowiązkach, związanych z utrzymaniem klasztoru. Najważniejsze nie są jednak efekty, ale miłość, z jaką staramy się wykonywać każdą pracę. Mamy też okazję, by rozwijać nasze zainteresowania. Każdego dnia poświęcamy również czas na to, by spotkać się razem, odpocząć i ucieszyć się sobą nawzajem w rodzinnej atmosferze. Dla św. Klary życie wspólnotowe było czymś niezbędnym dla budowania atmosfery miłości. Również dla nas jest ono jednym z największych błogosławieństw.

W jaki sposób siostry zarabiają na swoje utrzymanie?

Naszym podstawowym źródłem utrzymania jest produkcja komunikantów. Dużym wsparciem są też dla nas nasi dobroczyńcy, w których ofiarności dostrzegamy znak Bożej Opatrzności.

Do góry

Dlaczego wybrały siostry tak radykalny sposób życia?

Droga powołania każdej siostry była inna i niepowtarzalna, różne też były powody, dla których zdecydowałyśmy się przyłączyć do wspólnoty, jednak każda z nas doświadczyła miłości Boga, całkowicie niezasłużonej i zapragnęła głębszej relacji z Nim. Oddajemy więc nasze życie Jezusowi w miłości, której wyrazem jest życie w czystości i modlimy się, aby wszyscy ludzie, których nosimy w naszych sercach, mogli również doświadczyć mocy Jego uzdrawiającej miłości.

Do góry

Czy taki wybór nie jest przypadkiem ucieczką od twardej rzeczywistości?

Nie jest prawdą, że uciekamy od świata i jego problemów, nawet jeśli na pierwszy rzut oka może się tak wydawać. Wierzymy, że nasze modlitwy docierają do najgłębszych zakamarków ludzkiego cierpienia, przynosząc tam Bożą łaskę. Pozostawienie czynnego zaangażowania w świecie nie jest ucieczką od rzeczywistości cierpienia i trudów życia, ale stworzeniem miejsca na spotkanie z nimi. Wielu ludzi pisze do naszego klasztoru, dzieląc się swoimi problemami i prosząc o modlitwę w ich intencji. A ponieważ same zmierzamy się z naszymi trudnościami, czerpiąc moc ze światła Bożego, czujemy głęboką solidarność z wieloma ludźmi i wierzymy, że Bóg potrafi przemienić każdą, nawet najbardziej trudną sytuację.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie