as Gaeilge English version
Klauzurowa mniszka kontemplacyjna w najwyższym stopniu wypełnia pierwsze przykazanie Pana: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem", czyniąc je pełnym sensem swego życia i miłując wszystkich ludzi w Bogu.

Jan Paweł II, Verbi Sponsa


Modlitwy na różne okazje:

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie