as Gaeilge English version




Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek...


św. Franciszek


Modlitwa

Modlitwa jest życiem duszy. Tak jak nasze ciało potrzebuje odżywiania, tak i nasza dusza, spragniona Boga, potrzebuje być karmiona przez modlitwę. Wiele stresów, których doświadczają dzisiaj ludzie, bierze się stąd, że zapominają oni o karmieniu własnych dusz. Zaś nasze ciało, umysł i dusza stanowią jedno.

Dzisiejsze społeczeństwo coraz bardziej troszczy się o ciało i ludzki umysł, ale ponieważ harmonię tworzą wszystkie elementy razem, jest nieuniknione, że ludzie będą wciąż doświadczać niepokoju i udręki. Św. Augustyn mówi: "Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie."

Z pewnością wiele udręki, której doświadczają dziś ludzie mogłoby być zaoszczędzone, gdyby zdecydowali się oni poświęcić trochę czasu na modlitwę i szukanie Boga. Jezus jest Księciem Pokoju i dopóki nie zbliżymy się do tego źródła, trudno oczekiwać pokoju wewnątrz nas samych.

Modlitwa w swej istocie jest dialogiem z Bogiem, rozmową z Tym, który nas stworzył i który nas kocha, jest również słuchaniem tego, co On stara się nam powiedzieć. Modlitwa jest także relacją i dlatego też dla każdego jest inna.

Dlaczego by nie poświęcić 10-15 minut na modlitwę każdego dnia? A jeśli już to robisz, to dlaczego by nie rozciągnąć tego czasu do 30 minut?

I nie myśl, że modlitwa jest zarezerwowana tylko dla księży i sióstr zakonnych. Oni z pewnością się modlą, ale modlitwa i świętość jest dla każdego i w każdej sytuacji. Nigdy nie osiągniemy prawdziwego szczęścia jeśli będziemy go poszukiwali poza źródłem, którym jest Bóg Sam, a który jak mówi Pismo Św., jest miłością. (1J 4;16)

Jak papież Jan Paweł II sugeruje w Liście na Nowe Tysiąclecie, dlaczego by nie zacząć na nowo od Chrystusa. Naprawdę warto!

Nauka Kościoła o modlitwie

Katechizm Kościoła Katolickiego jest wspaniałym źródłem. Rozdział 4 jest całkowicie poświęcony modlitwie. Dla tych, którzy pragną poznać różne formy modlitwy jest naprawdę warty przeczytania. Zamieszczamy kilka cytatów, aby po prostu pobudzić waszą ciekawość.

"Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana całkowicie ku Ojcu, a zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem." /KKK nr2564/

"Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Serce - według wyrażenia biblijnego - jest miejscem, gdzie zstępuję."/KKK nr 2563/

"Życie modlitwy polega na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim." /KKK nr 2565/

"Serce Abrahama jest całkowicie poddane Bogu, stąd jest posłuszny. Istotne dla modlitwy jest słuchanie serca, które skłania się do Boga; słowa mają charakter względny." /KKK nr 2570/



© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie