as Gaeilge English version




Duchu Święty, Ogniu miłości, przyjdź i spocznij na każdym z nas. Uczyń nasz język gotowym do wyznania naszych grzechów, abyśmy ujawniając wszystko i niczego nie ukrywając, mogli dostąpić życia wiecznego, aby śpiewać pieśń chwały razem z aniołami, dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Św. Antoni


Modlitwa prośby

Modlitwa prośby jest pełna mocy, a Pismo Święte zachęca nas do takiej modlitwy słowami samego Jezusa: "Proście, a otrzymacie" 27. Zwykle jesteśmy dość dobrzy w tego rodzaju, proszącej modlitwie - ona przychodzi nam spontanicznie, zwłaszcza kiedy nasze sprawy idą źle, bądź jesteśmy w jakimś dołku.
A Bóg jest kochającym nas Ojcem, który zna nasze niepokoje, i który słyszy nas, gdy zwracamy się do Niego w modlitwie. Jednakże pragnie On także, abyśmy poznali Jego Samego oraz Jego ogromną miłość jaką ma dla nas. Wydaje się więc, że i w tego rodzaju modlitwie potrzeba naszego dojrzewania, które domaga się zmiany naszego spojrzenia, tak by obietnice związane z ta modlitwą mogły się w nas spełnić.

O tego rodzaju modlitwie wiele już nam powiedziano, np. w Psalmie 37 "Powierz Panu swą drogę, a On spełni pragnienia twego serca" 28.Jest to zdanie bardzo zbliżone do tego, co Jezus mówi w Ewangelii: "Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane" 29. Oznacza to, że kiedy przychodzimy na modlitwę, powinniśmy przede wszystkim szukać Boga i Jego sprawiedliwości, mieć upodobanie w Jego obecności i wtedy dopiero, prosić o to, czego potrzebujemy. Chodzi o to, abyśmy w naszej modlitwie nie wykorzystywali Boga do naszych celów. Nasza modlitwa prośby tylko wtedy ma sens, gdy pamiętamy, że Bóg pragnie, abyśmy weszli w zażyłą relację z Nim.

Przykładem modlitwy wstawienniczej powinien być dla nas Jezus. Możemy zauważyć, że bardzo często zanim Jezus dokonał jakiegoś cudu, najpierw uwielbiał Ojca., np., zanim wskrzesił Łazarza, Jezus zwrócił się do Ojca w modlitwie pełnej dziękczynienia 30. Widzimy też Jezusa błogosławiącego chleb przed dokonaniem jego rozmnożenia 31. Modlitwa "Ojcze nasz" jest doskonałym przykładem tego rodzaju modlitwy gdyż pierwsze trzy prośby wyrażają chwałę oddawaną Ojcu oraz prośbę o wypełnienie się Jego Woli, a dopiero potem przechodzimy do kolejnych próśb.

Pismo Święte mówi nam również, że "jeśli dwaj lub trzej zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy i Ojciec mój, który jest w niebie" 32. Jest to kolejna ważna rzecz do zapamiętania, kiedy rozpoczynamy modlitwę prośby. W zjednoczeniu serc kryję się wyjątkowa moc. Bóg jest źródłem wszelkiej jedności i kiedy jednoczymy się dla wspólnego celu, jest to owocem Jego łaski. Dzięki obietnicy Jezusa, modlitwa zanoszona wspólnie przez dwie bądź trzy osoby, ma ogromną moc.

"Im bardziej wchodzimy w komunię z Jezusem, tym większe będzie nasze pragnienie uczestniczenia w Jego dialogu z Ojcem, w Duchu Świętym. Tym samym modlitwa człowieka ma w pewien sposób udział w pełnym mocy wstawiennictwie , które jest właściwe Synowi Bożemu."

Jan Paweł II

Powrót

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie