as Gaeilge English version
Sukces Klary i Franciszka leży w ich całkowitym oddaniu się Temu, który nigdy nie przestaje pokładać w nas niewiarygodnego wręcz zaufania. Oboje odpowiedzieli z pełną pasji miłością na miłość, którą Bóg darzy nas, ludzi. Mieli odwagę, by zaryzykować wszystko. Podjęli życie w całkowitym ubóstwie, wiedząc, że poprowadzi ich to prosto do krzyża, do doświadczenia słabości i uniżenia. Ich logika była ewangeliczną logiką ziarna, które musi obumrzeć, aby przynieść owoc.

Giacomo Bini OFM - "Klara z Asyżu"

Nasze życie

Życie w prawdziwej komunii może być realizowane jedynie przez wysiłek, by - jak pisał papież Innocenty IV do św. Klary - "żyć w świętej jedności i najwyższym ubóstwie".

Ślubujemy żyć w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie oraz w klauzurze.

Jest to przestrzeń, którą wybieramy aby, zawsze być z Panem. To ukryte miejsce jest sercem Kościoła, oazą życia oraz przestrzenią, w której przez modlitwę włączamy się w dzieło zbawienia całej ludzkości. Konsekrowana czystość i oblubieńcza miłość wyrażają się poprzez ubóstwo i posłuszeństwo, przez które jednoczymy się z Chrystusem.

Życie modlitwy i adoracji

Liturgia godzin, która uświęca cały nasz dzień, jest modlitwą, tych którzy kontemplują. Zawiera ona psalmy, fragmenty Pisma Świętego oraz prośby zanoszone w imieniu Kościoła i za Kościół. Dla nas jej początek ma miejsce o północy, kiedy to rozpoczynamy jej pierwszą część.

Nasz dzień rozpoczynamy Eucharystią, Pamiątką Ofiary Chrystusa, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła i każdej wspólnoty, również naszej.
Nasze spotkanie z Panem jest przedłużane w ciągu dnia poprzez adorację Najświętszego Sakramentu , kiedy to każda siostra jest sam na sam z Bogiem, by miłować Go i doświadczać Jego miłości. W sercu każdej z nas wyryte są słowa św. Klary: "Tylko wierna dusza jest Jego tabernakulum i Jego tronem" . Każda z nas pragnie więc dążyć do tego, aby być Mu w pełni wierną.

Klara, ("Chiara" po włosku), oznacza "światło" . Życie św. Klary promieniowało światłem, które rozlewało się na jej siostry i na wszystkich, z którymi się spotykała.

Czy wiesz, że ta XIII- wieczna, włoska zakonnica jest PATRONKĄ TELEWIZJI? Czy wiesz dlaczego? Otóż św. Klara w czasie swej choroby, miała doświadczenie wizji, dzięki której mogła widzieć Pasterkę. To m.in., skłoniło papieża Piusa XII do ogłoszenia ją patronką telewizji w 1958 roku.

Wspólnota przy pracy

W naszym klasztorze, w Nuns Island, zajmujemy się głównie wypiekaniem komunikantów. Same je robimy, pakujemy i wysyłamy do kościołów w naszej diecezji, a także do innych.

I oczywiście, klasztor oraz ogród muszą być także utrzymane w porządku, więc dla wszystkich znajdzie się zajęcie. Nasze życie modlitwy, adoracji i pracy jest skupione na Bogu Samym.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie