as Gaeilge English version
Maryja przyjela powolanie zwiastowane jej przez usta Aniola. Do nas Aniol nie przychodzi w sposób widzialny, jednak Bóg i dla kazdego z nas ma plan. On kazdego z nas wzywa po imieniu. Naszym zadaniem jest tak nauczyc sie sluchac, aby rozpoznac Jego wezwanie i miec odwage z ufnoscia za Nim podazyc.

Benedykt XVI

Krótko o powołaniu

Bóg ma swój sen o naszym życiu i umieścił go wnaszym sercu. I gdy odkrywamy nasze najgłębsze pragnienia, odkrywamy ten sen. Temu właśnie służy rozeznanie. Może ono dotyczyć zarówno małżeństwa, życia konsekrowanego, jak i kapłaństwa. Jakiejkolwiek drogi dotyczy to rozeznanie, pokazuje nam, jak Bóg nas zawsze widział oraz wskazuje miejsce, gdzie możemy znaleźć pełnię życia.

"Jeżeli jesteś tym, kim powinieneś być, rozświetlisz cały świat" - Jan Paweł II, 2000

Drogi rozeznawania:

Łaska
Tylko dzięki łasce możemy słyszeć, co Bóg do nas mówi, możemy pragnąć Jego woli i realizować ją w naszym życiu. Od nas zależy, czy będziemy prosić o tę łaskę, zaś najważniejsze i najcenniejsze źródła uzyskania jej to:

  • Msza Św.
  • Adoracja
  • Spowiedź
  • Modlitwa Różańcowa
  • Czytanie Pisma Świętego
  • Post
  • Pomaganie potrzebującym

Dar
Bóg jest bardzo hojny w obdarowywaniu nas swymi darami, lecz nie zmusza nas do ich przyjęcia; pragnie, byśmy samipoprosili o nie. Boży plan dla naszego życia to taki, w którym odnajdziemy szczęście i pokój, chociaż może być trudno w to uwierzyć. Miej wiarę i ufaj Mu, przyjmij Jego miłość, gdy On pokazuje ci, jak bardzo cię kocha. Cokolwiek czujesz, czegokolwiek potrzebujesz, "proś w modlitwie, a będzie ci dane." (Mt 7;7)

Cisza
Cisza jest Bożym sposobem na komunikację z nami. Szept Boga jest delikatny, spróbuj więc znaleźć ciche miejsce i tam otwórz swe serce, by usłyszeć, co Bóg do ciebie mówi.

Pomoc od innych
Powinieneś mieć duchowego przewodnika, który będzie ci towarzyszył w twej podróży. Możesz przyłączyć się do młodzieżowej grupy modlitewnej, gdyż przyjaźń i wsparcie są bardzo ważne. Módl się, a także proś innych, którym ufasz, by modlili się o łaskę rozeznania dla ciebie.

Panie, otwórz me serce, bym usłyszał Twoje Słowo.
Napełnij je Twoją miłością, tak, bym potrafił z odwagą na nią odpowiedzieć.
Niech Twój Duch zawsze mnie prowadzi.
Amen.

© Poor Clares, Galway | Prawa autorskie